Lähteet ja lisä­lukemisto

Lähdeluettelo

Bernelius, V. (2013)
Eriytyvät kaupunkikoulut: Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-272-530-1

Bernelius, V. & Vilkama, K. (2019)
Pupils on the move: School catchment area segregation and residential mobility of urban families. Urban Studies. https://doi.org/10.1177/0042098019848999

Bernelius, V. & Huilla, H. (2021)
Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:7. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-761-4

Huilla, H. (2022)
Kaupunkikoulut ja huono-osaisuus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8000-1

KARVI (2023)
Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana. Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi 2018–2020.

Kosunen, S. (2016)
Families and the social space of school choice in urban Finland. Helsinki: University of Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0322-2

OECD (2019)
PISA 2018: Insights and Interpretations.

Oittinen, R., Peltola, M. & Bernelius, V. (2022)
”Mä tunnistan kaltaiseni, kun mä nään sen”– Etnografinen tutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä. Terra 134 (1) 3–16. https://doi.org/10.30677/terra.108013

Peltola, M. (2020)
Everyday consequences of selectiveness. Borderwork in the informal sphere of a lower secondary school in the metropolitan area of Helsinki, Finland. British Journal of Sociology of Education 42 (1), 97-112

Thrupp, M., Seppänen, P., Kauko, J., Kosunen, S. (toim.) (2023)
Finlands Famous Education System. Unvarnished Insights into Finnish Schooling. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8241-5