YHTEINEN KOULU
-TOIMINTAMALLI

Vantaalla kehitetään toimialojen yhteistyössä työkaluja koulusegregaation ja alueellisen eriytymiskehityksen hillitsemiseksi. Tälle sivulle on kerätty tietoa koulusegregaatiosta ilmiönä sekä Vantaan keinoista vähentää eriytymistä.      

Mistä koulu­segregaatiossa on kyse?

Koulusegregaatio on moninainen systeeminen haaste, joka linkittyy vahvasti alueelliseen eriytymiseen. Segregaatiokehitys on vahvistunut viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa. Tämä aiheuttaa haasteita kouluille ja voi johtaa koulutuksellisen tasa-arvon heikentymiseen.

Vantaan keinot vähentää koulu­segregaatiota

Koulusegregaation vähentäminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Olennaista on pyrkiä hillitsemään alueellista eriytymiskehitystä, kouluihin kohdistuvia toimenpiteitä unohtamatta. Yhteinen koulu -hankeessa (2022-2025) kehitetään ratkaisuja koulusegregaation vähentämiseen Vantaalla. Segregaation vähentäminen on nostettu vahvasti esiin myös Vantaan kaupunkistrategiassa (2022-2025).

Lähteet ja lisälukemisto

Yhteystiedot

Yhteinen koulu -hankkeessa (2022-2025) kehitetään toimialojen välistä yhteistyötä koulusegregaation vähentämiseksi Vantaalla.

Pia Aaltonen
Projektipäällikkö
Yhteinen koulu -hanke
Vantaan kaupunki
040 168 3160
pia.aaltonen@vantaa.fi

YHTEINEN KOULU -TOIMINTAMALLI

Alueellinen eriytyminen eli segregaatio on moniulotteinen ja systeeminen haaste, joka vaikuttaa myös kouluihin. Tälle sivulle on kerätty tietoa koulusegregaatiosta ilmiönä sekä Vantaan keinoista vähentää eriytymistä.

Mistä koulusegregaatiossa on kyse?

Koulusegregaatio on moninainen systeeminen haaste, joka linkittyy vahvasti alueelliseen eriytymiseen. Segregaatiokehitys on vahvistunut viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa. Tämä aiheuttaa haasteita kouluille ja voi johtaa koulutuksellisen tasa-arvon heikentymiseen.

Miten Vantaalla vähennetään koulusegregaatiota?

Koulusegregaation vähentäminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Olennaista on pyrkiä hillitsemään alueellista eriytymiskehitystä, kouluihin kohdistuvia toimenpiteitä unohtamatta. Yhteinen koulu -hankeessa (2022-2025) kehitetään ratkaisuja koulusegregaation vähentämiseen Vantaalla. Segregaation vähentäminen on nostettu vahvasti esiin myös Vantaan kaupunkistrategiassa (2022-2025).

Lähteet ja lisälukemisto

Yhteinen koulu -hanke

Yhteinen koulu -hankkeessa (2022-2025) kehitetään toimialojen välistä yhteistyötä koulusegregaation vähentämiseksi Vantaalla.

Pia Aaltonen
Projektipäällikkö
Yhteinen koulu -hanke
Vantaan kaupunki
040 168 3160
pia.aaltonen@vantaa.fi