YHTEINEN KOULU
-TOIMINTAMALLI

Vantaalla kehitetään toimialojen yhteistyössä työkaluja koulusegregaation ja alueellisen eriytymiskehityksen hillitsemiseksi. Tälle sivulle on kerätty tietoa koulusegregaatiosta ilmiönä sekä Vantaan keinoista vähentää eriytymistä.      

Mistä koulu­segregaatiossa on kyse?

Koulusegregaatio on moninainen systeeminen haaste, joka linkittyy vahvasti alueelliseen eriytymiseen. Segregaatiokehitys on vahvistunut viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa. Tämä aiheuttaa haasteita kouluille ja voi johtaa koulutuksellisen tasa-arvon heikentymiseen.

Vantaan keinot vähentää koulu­segregaatiota

Koulusegregaation vähentäminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Olennaista on pyrkiä hillitsemään alueellista eriytymiskehitystä, kouluihin kohdistuvia toimenpiteitä unohtamatta. Yhteinen koulu -hankeessa (2022-2025) kehitetään ratkaisuja koulusegregaation vähentämiseen Vantaalla. Segregaation vähentäminen on nostettu vahvasti esiin myös Vantaan kaupunkistrategiassa (2022-2025).

Lähteet ja lisälukemisto

Yhteystiedot

Yhteinen koulu -hankkeessa (2022-2025) kehitetään toimialojen välistä yhteistyötä koulusegregaation vähentämiseksi Vantaalla.

Pia Aaltonen
Projektipäällikkö
Yhteinen koulu -hanke
Vantaan kaupunki
040 168 3160
pia.aaltonen@vantaa.fi

YHTEINEN KOULU -TOIMINTAMALLI

Alueellinen eriytyminen eli segregaatio on moniulotteinen ja systeeminen haaste, joka vaikuttaa päiväkoteihin ja kouluihin. Tälle sivulle on kerätty tietoa päiväkoti- ja koulusegregaatiosta ilmiönä sekä Vantaan keinoista vähentää eriytymistä.

Mistä päiväkoti- ja koulusegregaatiossa on kyse?

Päiväkoti- ja koulusegregaatio on moninainen systeeminen haaste, joka linkittyy vahvasti alueelliseen eriytymiseen. Segregaatiokehitys on vahvistunut viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa. Tämä aiheuttaa haasteita päiväkodeille ja kouluille ja voi johtaa koulutuksellisen tasa-arvon heikentymiseen.

Miten Vantaalla vähennetään päiväkoti- ja koulusegregaatiota?

Päiväkoti- ja koulusegregaation vähentäminen on vaikeaa, mutta mahdollista. Olennaista on pyrkiä hillitsemään alueellista eriytymiskehitystä, päiväkoteihin ja kouluihin kohdistuvia toimenpiteitä unohtamatta. Yhteinen koulu -hankeessa (2022-2025) kehitetään ratkaisuja segregaation vähentämiseen Vantaalla koko opinpolun laajuisesti. Segregaation vähentäminen on nostettu vahvasti esiin myös Vantaan kaupunkistrategiassa (2022-2025).

Lähteet ja lisälukemisto

Yhteinen koulu -hanke

Yhteinen koulu -hanke (2022-2025) yhdistää toimialat vähentämään segregaatiota Vantaalla koko opinpolun laajuisesti.

Pia Aaltonen
Projektipäällikkö
Yhteinen koulu -hanke
Vantaan kaupunki
040 168 3160
pia.aaltonen@vantaa.fi